Kompaktná trieda (15)

Stredná trieda (17)

Super trieda (11)

Špeciálna trieda (4)