Kefy a špongie (4)

Plošné čističe (5)

Pracovné nadstavce (6)

Príslušenstvo pre každý prípad (6)

Špeciálne využitie (5)

Súpravy príslušenstva (1)

Vysokotlakové hadice a pištole (10)